برگزاری مسابقه تنیس روی میز کارمندان

همزمان با فرا رسیدن هفته دولت یک دوره مسابقات تنیس روی میز ویژه کارمندان (آقایان ) در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.