اهداف اداره

اهداف اداره تربیت بدنی دانشگاه تربت حیدریه:

 

·        اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه

·        برنامه‌ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره‌های ورزشی درون دانشگاهی

·        انتخاب مربیان ورزش برای رشته‌های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی

·        نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کارکرد آنها

·        اجرای سیاست­ها و خط‌مشی‌های تعیین شده در خصوص فعالیت­های ورزشی

·        برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه‌های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها

·        ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان دانشگاه  جهت شرکت در فعالیت­های ورزشی

·        نظارت بر امور نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات، میادین و امکانات ورزشی دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط

·        پیش‌بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان

·        برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت برحسن اجرای آنها

·        ارزشیابی کار دانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون‌های لازم

·        فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته‌های مختلف ورزشی در دانشگاه

·        پیشنهاد برنامه‌های لازم به شورای ورزش دانشگاه و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه‌های مربوط

·        انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق