مراسمات وجشن ها

برنامه ها و مسابقات

تصاویر

برنامه

مناسبت

تاریخ

ردیف

بازدید از مرکز کودکان بی سرپرست

روز تکریم خانواده

سه شنبه ۶/۷/۹۵

۱

برگزاری جشن ورزشی در خوابگاه ها

هفته تربیت بدنی

دوشنبه ۲۶/۷/۹۵

۲

 

افتتاح نمایشگاه ورزشی

هفته تربیت بدنی

سه شنبه ۲۷/۷/۹۵

۳

اردو ورزشی گروه پایا

هفته تربیت بدنی

جمعه ۳۰/۷/۹۵

۴

 

برگزاری تست سلامت خوابگاه ها

هفته تربیت بدنی

شنبه ۱/۸/۹۵

۵

 

اختتامیه نمایشگاه ورزشی

هفته تربیت بدنی

یکشنبه ۲/۸/۹۵

۶

بازدید از مرکز معلولین امام سجاد (ع)

روز معلولین

شنبه ۱۳/۹/۹۵

۷

 

جشنواره ورزش های دورن دانشگاهی

ولادت امام جعفر صادق (ع)

یکشنبه ۲۸/۹/۹۵

۸

جشن روز مادر سرای سالمندان آرین

روز مادر

۳۰سه شنبه/۹/۹۵

۹

 

همایش پیاده روی پاک سازی طبیعت

روز مهندس

سه شنبه ۳/۱۲/۹۵

۱۰

پاک سازی طبیعت مسابقات دبیرستانهای محروم شهرستان تربت حیدریه

روز احسان و نیکوکاری

شنبه ۱۴/۱۲/۹۵

۱۱