مشاوره ورزشی

نام: مهدی
نام خانوادگی: روحی
تحصیلات: کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
سمت: مدیریت مرکز مشاوره و تندرستی شهرستان تربت حیدریه
شماره تلفن تماس: ۵۲۲۲۰۸۲۰
  سوابق کاری:

مدرس دروس تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی. .

ریاست کمیته آموزش دو ومیدانی شهرستان تربت حیدریه.

ریاست هیات اسکواش شهرستان تربت حیدریه.